שיעורים


  • השיעורים הפרטיים שאני מעביר מותאמים אישית לכל תלמיד.

  • אני מלמד מתמטיקה מהבסיס בצורה סבלנית, מפורטת וברורה.

  • אני נותן לתלמידיי עצות ללמידה יעילה, והתנהלות נכונה בזמן מבחן.

  • בסוף שיעור התלמידים מקבלים ממני משימות והדרכות להמשך, ואני שולח להם סיכומים של החומר הנלמד.

  • בין שיעור לשיעור אני זמין בטלפון, עונה על שאלות מתמטיות ונותן תמיכה בכל נושא.
שיעורים