שיעורים פרטיים


◀    שיעורים מותאמים אישית

◀    לימוד מתמטיקה מהבסיס בצורה סבלנית, מפורטת וברורה

◀    עצות ללמידה יעילה, והתנהלות נכונה בזמן מבחן

◀    משימות לביצוע עצמאי בין השיעורים

◀    סיכומים של החומר הנלמד

◀    מענה לשאלות בטלפון

שיעורים פרטיים