תפיסת עולמי


המתמטיקה היא הרבה מעבר למקצוע חובה בבית הספר

המתמטיקה היא דרך חשיבה שבעזרתה אנחנו מפשטים ומבינים את העולם שסביבנו

המתמטיקה ליוותה אותנו משחר ההיסטוריה ובזכותה הגענו עד הלום
תפיסת עולמי