תפיסת עולמי


מתמטיקה היא הרבה מעבר למקצוע שחובה עלינו ללמוד בבית הספר.

מתמטיקה היא דרך חשיבה, שבעזרתה אנחנו מנסים לפשט ולהבין את העולם שסביבנו.

המתמטיקה ליוותה אותנו משחר ההיסטוריה, ובעזרתה בנינו את העולם שבו אנו חיים כיום.
תפיסת עולמי