תפיסת עולמי


המתמטיקה היא הרבה מעבר למקצוע חובה

המתמטיקה היא דרך חשיבה שבעזרתה אנחנו מפשטים ומבינים את העולם שסביבנו

המתמטיקה ליוותה אותנו משחר ההיסטוריה ובעזרתה המין האנושי הגיע עד הלום
תפיסת עולמי